Gå til hovedinnhold

Bærekraft

For oss er bærekraft en måte å tenke og arbeide på. Det påvirker hvordan vi jobber med Lindabs strategi på alle områder. Alt fra inkjøp, til leveranser og servicen vi tilbyr våre kunder.

Lindabs bærekraftplan

På Lindab har vi en overgripende bærekraftsplan med målsetninger og aktiviteter som bestemmer hvordan vi jobber med bærekraft.

Lokale planer kommer til å utarbeides for hver del av Lindab. Det kommer til å lede mot å gjennomføre den overgripende planen og sette fler detaljerte mål.

Vi har mye å gjøre, men er på god vei.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Bærekraftsrapport

Vårt arbeid med bærekraft er integrert i virksomheten vår, og vi har derfor en integrert årsrapport og bærekraftsrapport. De langsiktige målene er like viktige, uavhengig av om de er økonomiske mål eller bærekraftsmål.

Globale mål

Lindab støtter Agenda 2030, FN's 17 globale mål for en bærekraftig og rettferdig verden. Produktene og løsningene vi utvikler og selger, samt vår arbeidsmetodikk, bidrar hovedsakelig til tolv av disse målene. Du kan lese mer i vår bærekraftsplan for å se hvilke områder som bidrar til hvilke mål.