Gå til hovedinnhold

Redusere kundenes klimapåvirkning

Bygninger står for 40 prosent av all energiforbrukning. Sammen med våre kunder kan vi redusere miljøpåvirkningen, blant annet ved å tilby ledende energieffektive produkter og systemer med høy grad av gjenvinning.

Bærekraftige og energieffektive løsninger

Å ha de mest energieffektive løsningene på markedet er ikke bare en konkurransefordel, det er også nødvendig for klimaet. Energieffektive løsninger reduserer også kundenes miljøpåvirkning og driftskostnader.

Det er viktig for oss å tilby produkter som er trygge og enkle å arbeide med. Vi skal også tilby tjenester og produkter som forlenger levetiden og optimaliserer bruken. Et langsiktig mål for Lindab er å tilby komplette tjenester for hele produktets livssyklus.

Lindab skal:

  • redusere kundenes miljøpåvirkning gjennom våre produkter.
  • tilby de mest anerkjente og etterspurte produktene for bærekraft.

imageb7pzl.png

Digital verktøy og ny teknologi for å optimalisere energiforbruket

Digital teknologi kan brukes til å optimalisere produkter og systemer. Med smarte og tilkoblede produkter kan data brukes til å støtte bedre beslutninger om energiforbruk og ressursallokering.

Ved å tilby tilkoblede produkter kan vedlikehold og konfigurasjon utføres eksternt, noe som øker effektiviteten og reduserer energiforbruket.

Kundene kan optimalisere utformingen av byggeprosjektene sine ved hjelp av smart programvare. Dette gir bedre inneklima samtidig som kunden får en mer effektiv planleggingsprosess.

Lindab skal:

  • tilby støtte for beregninger slik at ulike løsninger kan sammenlignes.
  • tilby digitale verktøy slik at kunden kan velge den mest energieffektive designen og systemet.
  • tilby tilkoblede produkter for å kunne optimalisere inneklimaet og redusere energiforbruket.
  • utvikle smarte produkter med formål å øke levetiden og tilby bedre tilleggstjenester.

imagehxvll.png

Sirkulær økonomi med høy grad av gjenbruk

Byggebransjen har stort potensiale for å minimere avfall og forbedre sirkulære strømmer gjennom mer effektiv ressursbruk. Produkter og tjenester må utformes for å ha lang levetid, være gjenbrukbare og gjenvinnbare.

Hele livssyklusen vil bli vurdert ved valg av produktdesign og materialer. Miljødeklarasjoner (EPD) blir opprettet for å tydeliggjøre hvordan produktene påvirker miljøet.

For å lykkes med sirkulær økonomi må det være samarbeid gjennom hele kunde- og leverandørkjeden.

Lindab skal:

  • bruke bærekraftige materialer i våre produkter.
  • designe våre produkter for gjenbruk eller gjenvinning, for å minimere deres påvirkning på miljøet gjennom deres livssyklus.

imageyvk2.png