Gå til hovedinnhold

Personvern

  1. ​Det er viktig for Lindab AS å beskytte dine personopplysninger. Dette dokumentet beskriver hvordan Lindab AS behandler og bruker de personopplysningene som vi mottar fra deg i forbindelse med denne nettsiden, og hvordan du kan kontakte oss hvis du har andre spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine.

2.     Lindab AS innhenter og lagrer personopplysninger, for eksempel navn, e-post adresse, telefonnummer, IP adresse som du gir oss for å motta informasjon fra oss. Disse personopplysningene hjelper oss å gi deg den informasjonen du ber om.

3.      I tillegg til ovennevnte bruk og formål, kan vi også bruke personopplysningene dine til å administrere og forbedre denne nettsiden, for våre interne opptegnelser, for statistisk analyse og (hvis relevant), for å gjennomføre produktbestillingene dine og/eller kontakte deg om salg og som en del av våre kunderelasjons-prosedyrer. I tillegg lagrer vi dine preferanser du setter opp når du bruker nettsiden vår.  

4.      Lindab AS innhenter personopplysninger på grunnlag av behovet for å utføre prosessene vi har nevnt over. I den grad Lindab AS bruker personopplysningene til å forbedre denne hjemmesiden eller analysere statistikk, er grunnlaget for innhenting av opplysninger Lindab AS' berettigede interesse i å gjennomføre slike forbedringer og analyser samt hensikten å gi deg bedre service og mer spesifikk informasjon.

For de nevnte formål kan personopplysninger overføres til Lindab-konsernets selskaper over hele verden (de kan befinne seg utenfor EU/EØS, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) som i noen tilfeller kan ha et lavere beskyttelsesnivå enn det man har i EU/EØS, blant annet USA, Russland, tidligere Jugoslaviske land som ikke er EU-land ennå og Sveits. Når vi overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS, bruker Lindab AS standardavtalevilkår som EU-kommisjonen har vedtatt for å sikre et høyt nok beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Du finner disse standardavtalevilkårene på følgende lenke: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

5.      Personopplysningene som innhentes og lagres, blir kun brukt av selskaper innen Lindab-konsernet, unntatt i følgende tilfeller der vi kan gi opplysninger til enkelte mottakere:

 

  • Når det er påkrevd ifølge lov;
  • ​Til en kjøper eller potensiell fremtidig kjøper av firmaet vårt,              og/eller;
  • Til tjenesteleverandører utnevnt av Lindab AS som leverer tjenester i forbindelse med denne nettsiden eller funksjoner på den, men bare i den utstrekning det er nødvendig for å levere disse tjenestene – for eksempel våre IT-tjenesteleverandør(er) som drifter, utvikler og tilbyr støtte for denne hjemmesiden.

 

6.      Lindab AS tar forholdsregler for å beskytte alle personopplysninger som blir overført til en slik tredjepart, eller som er blitt overført til andre land, i samsvar med gjeldende datavernlover og som beskrevet ovenfor.

7.      Noen informasjonsfelt på nettsiden er merket med * tegn. De er obligatoriske når du fyller inn data. Konsekvensen av ikke å oppgi denne informasjonen er at bestemte funksjoner på nettsiden ikke kan fungere for deg.  

8.      Lindab AS lagrer personopplysningene så lenge som de trenges for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Dette betyr at Lindab AS sletter personopplysningene dine når informasjonen ikke lenger er nødvendig for å behandle en forespørsel, en bestilling eller for å administrere din konto eller klientforholdet vårt. Statistikk som er anonymisert kan bli lagret lenger. For detaljer, vennligst kontakt din kontaktperson hos Lindab AS.

9.      Du kan når som helst be om at personopplysningene dine blir rettet eller slettet. Men vær oppmerksom på at sletting kan føre til at Lindab AS ikke kan behandle forespørsler eller bestillinger, eller at kontoen din utgår. Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene dine fra våre opptegnelser. Du har rett til å be om en begrensning i bruken av personopplysningene dine (for eksempel hvis du mener opplysningene er feilaktige) eller du kan be oss slutte å bruke personopplysningene dine (for eksempel bruk av opplysninger for å forbedre Lindabs nettside). Du har rett til å få tilsendt personopplysningene vi bruker til å behandle en bestilling, administrere kontoen din eller klientforholdet vårt, i et maskinlesbart format som du så har rett til å overføre til en annen behandlingsansvarlig. Hvis behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke fra deg, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Hvis du trekker samtykket ditt, vil behandlingen som skjedde før du trakk samtykket, fremdeles være lovlig.

10.  Det kan være betingelser og begrensninger for rettighetene dine. Derfor er det for eksempel ikke sikkert at du har rett til dataportabilitet i hvert enkelt tilfelle – det kommer an på de konkrete omstendighetene rundt behandlingsaktiviteten. 

11.  Lindab AS, org.nr. 929 805 925 har ansvar for behandlingen av dine personopplysninger, og anmodninger om å gjøre bruk av rettighetene dine skal adresseres til Lindab AS, Postboks 171 Kalbakken, Stålfjæra 10, 0975 OSLO i en konvolutt merket “Attn.: Lindab GDPR koordinator». Du kan også sende e-post til gdpr@lindab.com med emne «To Lindab Group GDPR Manager».

12.  Hvis du ønsker å klage på Lindabs behandling av personopplysninger dine, har du rett til å melde slik misnøye til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for Lindab AS’ behandling av personopplysninger.