Gå til hovedinnhold

Lindab nå med EPD på ventilasjonskanaler

Lindab har i samarbeid med bransjeorganisasjonen VKE’s medlemmer, samt EPD-Norge arbeidet lenge for å etablere et regelverk som skal legges til grunn for utarbeidelse av EPD for ventilasjonsprodukter.

Regelverket er nå nedfelt og godkjent som en PCR (Product Category Rule) for ventilasjon, og kan nå benyttes i store deler av Europa.

Så fort PCR hadde vært på høring og var godkjent satte Lindab i gang arbeidet med å utarbeide EPD på våre galvaniserte kanaler.

Denne EPD er nå publisert på EPD-Norge sine hjemmesider og samsvarer med regelverket bransjen i fellesskap har utarbeidet.

Det samme arbeidet er gjort for kanaler produsert på Lindab sine produksjonsenheter i Sverige, slik at våre norske kunder skal være sikre på at Lindab har EPD uavhengig om leveransen er fra Norge eller Sverige.