Gå til hovedinnhold

LDRLM

Dimensjonsforandring brukes ved overganger mellom ulike kanaldimensjoner.

Dimensjonsforandringen har skjøteprofil i begge ender, og har trapeskorrigeringer.

Målene e,f,g og h brukes kun ved alternativ 6. Negativt mål på f.eks f, angir at f er utenfor siden a.

EgenskapVerdi