Gå til hovedinnhold

KCIVURenseluke

Renseluke som passer utenpå en safe detalj.


Luken hålles på plass med fjærer som spenner mot innsiden på safe detaljen.


Dette gjeller ikke for Ø 400, den hålles på plass med eksenterlås. Luken løsnes ved å dra den rett ut, til hjelp finnes et eller to håndtak.

Dp i tabellen angir hvor mye overtrykk luken kan motstå før den løsner.


Typegodkjent i brannklasse EI 60.


En egen montasje og brannteknisk brosjyre finnes til dette produktet.


Ingen klickfunksjon.

EgenskapVerdi