Gå til hovedinnhold

DAUVolumstrømsregulator

Spjeld for konstant volumstrøm med manuell innstilling av en luftmengde

DAU er et spjeld for konstant luftmengde, noe som forenkler balansering av ventilasjonssystemer og gir riktig luftmengde helt fra starten. Enheten kompenserer for f.eks. tilkobling og frakobling av systemdeler, tilstopping av filtre og kanaler, termiske drivkrefter, vindeffekter, vindusåpning osv.

Ø 80-315 oppfyller trykklasse A i lukket stilling.

Oppfyller tetthetsklasse C.

Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet (FDV-dokumentasjon).

Tekniske data

Luftstrøminnstilling: Luftmengden stilles inn ved å løsne sentermutteren og ved hjelp av knotten vri skalapilen slik at den peker på ønsket luftmengde på skalaen. Deretter trekkes sentermutteren til.

EgenskapVerdi