Gå til hovedinnhold

DAVUVolume flow regulator

Spjeld for konstant volumstrøm med elektrisk motor for kontinuerlig innstilling av én luftstrøm

DAVU er et Spjeld for konstant luftmengde, noe som forenkler balansering av ventilasjonssystem og gir riktig luftmengde helt fra starten. Enheten kompenserer for f.eks. tilkobling og frakobling av systemdeler, tilstopping av filtre og kanaler, termiske drivkrefter, vindeffekter, vindusåpning osv. Motoren skal kompletteres med sender for styringssignaler, f.eks. et eksternt potensiometer eller en proporsjonalregulerende termostat.

Ø 80-315 oppfyller trykklasse A i lukket stilling.

Oppfyller tetthetsklasse C.

Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet.

EgenskapVerdi