Gå til hovedinnhold

DIRBU

Motordrevet spjeld DIRBU med luftmengdemåler , egnet til systemer der det skal være mulig å øke luftmengden eller senke den til basisnivået. Eksempler på slike systemer er konferanserom og fellesområder.

Det oppfyller tetthetsklasse C.

DIRBU er beregnet for bruk der du ønsker å kunne stille inn to luftmengder. Maksimum og minimum luftmengde stilles inn med måledyser, og bestemmes med de to ende- og stoppskruene på motoren.


Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet (FDV-dokumentasjon)

Ø 100-315 oppfyller trykklasse A i lukket stilling.

Rengjøring

Ved å åpne spjeldet helt får en tilgang til kanalen. Ikke glem å justere spjeldet på nytt etter rengjøring.

Installasjon

Vurder nødvendig rettstrekning etter eller før forstyrrelse, som nevnt på side DIRU og på kortet som er festet til måledysene, for å oppnå nøyaktig måling av luftmengden.

EgenskapVerdi