Gå til hovedinnhold

DIRUIrisspjeld

Spjeldet DIRU med målenippler for måling av luftstrømmen. DIRU har følgende egenskaper: lavt støynivå, sentrisk strøm, faste målenippler for nøyaktig luftmengdemåling, og er utstyrt med reguleringshåndtak som kan åpnes helt, noe som betyr at du ikke trenger rengjøringsdeksler.

Det oppfyller tetthetsklasse C.

Dimensjoneringsdiagrammet skal brukes til å bestemme trykkfallet gjennom spjeldet med målenippler, og for å gi informasjon om lydeffektnivå ved forskjellige innstillinger. Ved balansering av systemet bør balanseringsdiagrammene brukes. Luftmengden reguleres med et håndtak.

Ø 80-630 oppfyller trykklasse A i lukket stilling.

Materiale

Spjeldet er laget av en varmforsinket stålplate.

Installasjon

Vurder nødvendig rettstrekning etter eller før forstyrrelse, som nevnt på kortet som er festet til måledysene, for å få nøyaktig luftstrømmåling.

Rengjøring

Ved å åpne spjeldet helt får en tilgang til kanalen. Ikke glem å justere spjeldet på nytt etter rengjøring.

EgenskapVerdi