Gå til hovedinnhold

TATBUMotorized alternating shut-off damper

Vekslende lukkespjeld med elektrisk motor - NM 24 AF eller NM 230 AF

Består av et utvidet T-stykke med to koblede DTU-spjeld og en 24 eller 230 V elektrisk motor installert.

Kan brukes til "bypass"-kanaler. Dette betyr at det erstatter to konvensjonelle spjeld + to koblinger + et T-stykke, og er 20-30 % kortere.

Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet.

Ø 100-400 oppfyller trykklasse A i lukket stilling.

EgenskapVerdi