Gå til hovedinnhold

SKMTR

Manuelt skyvespjeld for avstenging med overføringsledd

Spjeldet oppfyller kravene til tetthetsklasse 4 ved trykklasse C. Spjeldet oppfyller kravene til tetthetsklasse C bare i helt lukket eller helt åpen stilling.

Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet.

Dim. 80-200 er utstyrt med en skrue som forhindrer at bladet trekkes ut av huset. Dim. 224-400 har ikke denne skruen.

EgenskapVerdi