Gå til hovedinnhold

Salgs- og leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

I henhold til NL 01. Merk: Kontroller at leveransen er uskadet og at antall kolli stemmer med fraktbrevet. Ved underskrift, er leveransen akseptert og godkjent av mot- taker. Hvis leveransen ikke er korrekt, skal det defineres skriftlig på fraktbrevet hva feilen består i. Hvis dette ikke er gjort gjelder transportørens leveringsbestemmelser uten ansvar for Lindab AS.

Leveringsvilkår/Priser

Våre til en hver tid gjeldende prislister gjelder. Prisene er brutto, eks, mva., FCA - Lindabs lager, hvis ikke annet er spesifisert. Priser og produktutvalg kan endres uten forut- gående varsel. Frakt kommer i tillegg. Dersom ikke annet er avtalt, tilkommer frakt i henhold til Lindabs takster.

Tilbud

Med mindre annet fremgår skriftlig av Lindab AS tilbud, er tilbudet gyldig i 1 måned fra tilbudets dato og faller der- etter bort.

Småordretillegg

Vareverdi <kr 1000 netto, debiteres med netto kr 95,- per levering.

Emballering

Prisene inkluderer standardemballasje. Merking debiteres med 25 kroner netto pr. ordrerad.
Eventuellt nødvendige EUR-paller, engangsemballasje, pallekrager etc debiteres.

Faktureringsgebyr

Faktura tilsendt per post debiteres med netto kr. 40,-. Ved faktura tilsendt per e-post eller EDI, tilkommer ikke gebyr.

Anullering av ordre

Debiteres faktisk kostnad. Avbestilling av spesialordre som er satt i produksjon må betales fullt ut.

Endring av ordre

Endring av inneliggende ordre på standardprodukter senere enn tre dager før levering kan medføre endring av leveringstid.

Ordinær leveringstid

1-2 dager: Lagerprodukter - i ubrutt forpakkning 1-2 uker: Ikke lagervarer - Fabrikkleveranser

Reklamasjoner

Evt. reklamasjon må skje skriftlig uten ugrunnet opphold senest innen 8 dager etter mottakelsen av varen.

Lagerhold

Lagerhold kan variere fra avdeling til avdeling.

Returer

Kun standard lagerførte produkter tas i retur etter avtale. Spesialproduserte produkter og spiralfalsade rør tas ikke i retur.

Pga. strenge renhetskrav vil retur av varer fra byggeplass bli kritisk vurdert. Varer som returneres skal være rengjort, merket med antall, sortert og i uskadet orginalemballasje. Retur som ikke oppfyller kravene om renhet, er usortert, mangler spesifikasjon eller er kjøpt av annen leverandør avvises i returmottaket. Fakturanummer må oppgis. Fraktkostnader dekkes av kjøper. Det beregnes minimum 25% returgebyr. I forbindelse med returnering av varer som ikke tas i retur til lager skal kjøper dekke de faktiske omkostninger til avhending, herunder sortering, miljø- håndtering og transport, dog minimum kr 500,- eks mva.