Gå til hovedinnhold

Vi leverer din hall

Vi arbeider ikke med standardmål, men anser at det er dine behov som styrer. Vi jobber derimot mye med standarddetaljer for å kunne tilby et så prisgunstig prosjekt som mulig. Uansett om du vil bygge en hall for padel eller et stort lagerlokale så kan vi hjelpe deg.​

8 enkle steg - fra tanke til ferdig hall

1. Tilbud

Etter at vi har fått ønsker og evt. tegninger fra deg, gjennomgås dette og et skriftlig tilbud tas frem. I tilbudet skal alt materiell i henhold til ditt ønske være inkludert i tilbudet. 

2. Bestilling

Når vi har kommet til enighet om leveringsvilkårene skriver vi en kjøpekontrakt. Her har vi foretatt de justeringene du ønsker. Vi bestemmer og setter leveringstid for reisverket i stål, samt at vi avtaler betalingsbetingelser (Betaling 30-60-10 fordeling, bankgaranti eller betalingsgaranti fra bank). 

3. Prosjektering

Når det gjenstår 7 uker til leveringsdato, må alle avtaler være klare. Endringer etter dette vil forsinke og fordyre leveransen. 

Våre erfarne teknikere tegner stålhallen, spesifiserer alt materiell og setter dette i bestilling.

4. Tegninger

Sammen med leveransen får du et komplett tegningsunderlag som trengs for montering av hallen. Her inngår plasseringstegning for innstøpningsgods, ståltegninger, montasjetegning for tak og vegg, samt detaljer. Etter avtale kan vi også levere plan- og fasadetegninger. 

5. Grunnarbeid

Vi sender med innstøpningsgodset som er nødvendig for montering av stålbuene. Du får også en plasseringstegning av innstøpningsgodset levert fra oss. 
Velger du fundamentgrunn leveres det etter avtalt tidsplan. Du har selv innen leveransetidspunktet forberedt oppmerking der bygget skal reises, samt 8 - 10 meter utenfor. Du har også sjaktet ut for fundamentene og kantstål etter tegningsanvisninger mottatt fra oss. 

Fundamentene og kantstål monteres og hele grunnen justeres inn slik at den passer nøyaktig med stålbuene.

6. Levering av stålbuer

Monteringen av stålbuene inngår alltid i vår pris. Stålbuene leveres med kranbil og fører/montasjeleder (1-2 personer). Du må stille med 2-4 personer til monteringshjelp avhengig av størrelsen på hallen.

Kunden må forsikre seg om at det finnes en terrenggående lift på plass ved monteringen av stålbuene. 

7. Leveranse av øvrig materiell

Innen levering av stålbuene kommer det en del materiell, blant annet takåser og festemidler som er nødvendig ved reising av stålbuene. Også plater, trevirke, takrennesystem, dører og porter kan leveres. 

Lossing av tilbehørsmateriellet tar du selv ansvar for. Hver leveranse meldes i god tid til deg, slik at du får tid til å planlegge og organisere dette. 

Evt. leddporter leveres alltid med montasje. Foldeporter, dører og vinduer leveres klare med foringer tilpasset for sandwichelementer. Montasje av tilpassede vinduer, dører og eventuelle betingvegger kan monteres av montasjefirma og holdes utenfor andbudet.  

8. Dokumentasjon

Når alt materiell er levert og betalt, mottar du tegninger og FDV-dokumentasjon (Forvalting, Drift og Vedlikehold) digitalt.