Gå til hovedinnhold

Boligventilasjon

Hver dag puster vi inn ca. 20 000 liter luft. Et bra inneklima i hjemmet er derfor en forutsetning for at mennesker skal ha det bra i sine hjem. Vi har også fått endrede behov som gjør at behovet for bedre luft og komfort øker. Intelligente hus som tar sine egne smarte avgjørelser og behovsstyrte inneklimaløsninger møter en del av disse behovene, men kan også fylle en viktig funksjon i det grønne skiftet.