Gå til hovedinnhold

Branngodkjente opphengsløsninger

Et oppheng skal tåle mye. I forskjellige prosjekter stilles det krav til brannegenskaper og æreevne på installasjonen.

Byggteknisk forskrift (§ 11-10) krever at tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at funksjonen opprettholdes i nødvendig tid.
Forskriftskravene gjelder også ved endring av installasjoner i eksisterende bygninger, jf. forskrift om brannforebygging.

Opphengssystemer for kanaler, rør, ventilasjonsutstyr, kabelstiger mv. skal utføres slik at installasjonene ikke faller ned og gir økt risiko for rednings- og slokkemannskaper eller økt fare for brann- og røykspredning. Opphengssystemer med brannmotstand på R 15 er den laveste klassen som kan benyttes.