Gå til hovedinnhold

Storkjøkkenventilasjon

Ingen kjøkken er like! Bruken og type utstyr varierer sted til sted.. Dette betyr at kravene til ventilasjon varierer for hvert kjøkken. Kjøkkenhettene fra Jeven passer i alle typer kjøkken, fra restauranter, kafeer, skolekjøkken, og til enkle kantiner og barnehager.

Jeven har et bredt spekter av produkter som løser alle utfordringer i forbndelse med kjøkkenventilasjon. Lindab foretar beregning av luftmengder, trykkfall og lydnivå, og leverer CAD-tegninger på valgte hetteløsning. Det er også mulighet for tegninger i 3D med inteligens som enkelt kan importeres i Magi Cad via Plug-in.