Gå til hovedinnhold

Salgs- og leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser
I henhold til NL 01. Merk: Kontroller at leveransen er uskadet og at antall kolli stemmer med fraktbrevet. Ved underskrift, er leveransen akseptert og godkjent av mottaker. Hvis leveransen ikke er korrekt, skal det defineres skriftlig på fraktbrevet hva feilen består i. Hvis dette ikke er gjort gjelder transportørens leveringsbestemmelser uten ansvar for Lindab AS.

Leveringsvilkår/Priser
Våre til en hver tid gjeldende prislister gjelder. Prisene er brutto, eks, mva., FCA - Lindabs lager, hvis ikke annet er spesifisert. Priser og produktutvalg kan endres uten forutgående varsel. Frakt kommer i tillegg. Dersom ikke annet er avtalt, tilkommer frakt i henhold til Lindabs takster.

Tilbud
Med mindre annet fremgår skriftlig av Lindab AS tilbud, er tilbudet gyldig i 1 måned fra tilbudets dato og faller deretter bort.

Småordretillegg
Vareverdi <kr. 1000 netto, debiteres med netto kr. 95,- per levering.

Emballering
Prisene inkluderer standardemballasje. Merking debiteres med 25 kr. netto pr. ordrerad. Eventuellt nødvendige EUR-paller, engangsemballasje, pallekrager etc debiteres.

Faktureringsgebyr
Faktura tilsendt per post debiteres med netto kr. 40,-. Ved faktura tilsendt per e-post eller EDI, tilkommer ikke gebyr.

Anullering av ordre
Debiteres faktisk kostnad. Avbestilling av spesialordre som er satt i produksjon må betales fullt ut.

Endring av ordre
Endring av inneliggende ordre på standardprodukter senere enn tre dager før levering kan medføre endring av leveringstid.

Ordinær leveringstid
1-2 dager: Lagerprodukter - i ubrutt forpakkning 1-2 uker: Ikke lagervarer - Fabrikkleveranser

Reklamasjoner
Evt. reklamasjon må skje skriftlig uten ugrunnet opphold senest innen 8 dager etter mottakelsen av varen.

Lagerhold
Lagerhold kan variere fra avdeling til avdeling.

Returer
Kun standard lagerførte produkter tas i retur etter avtale. Spesialproduserte produkter og spiralfalsade rør tas ikke i retur.

Pga. strenge renhetskrav vil retur av varer fra byggeplass bli kritisk vurdert. Varer som returneres skal være rengjort, merket med antall, sortert og i uskadet orginalemballasje. Retur som ikke oppfyller kravene om renhet, er usortert, mangler spesifikasjon eller er kjøpt av annen leverandør avvises i returmottaket. Fakturanummer må oppgis. Fraktkostnader dekkes av kjøper. Det beregnes minimum 25% returgebyr. I forbindelse med returnering av varer som ikke tas i retur til lager skal kjøper dekke de faktiske omkostninger til avhending, herunder sortering, miljøhåndtering og transport, dog minimum kr 500,- eks mva.