Gå til hovedinnhold

Lindab – en av Norges 50 beste arbeidsplasser.

PressemeldingAPR 29, 2022 13.11 CET

Onsdag var kåringene, på hvilke bedrifter som skulle kåres til Norges Beste Arbeidsplasser.

Great Place to Work inviterte til fest og vinnere ble presentert, og gleden var stor da Lindab fikk en finfin 20 plass i sin kategori (50-199 ansatte) og topp 50 totalt av alle bedrifter som var med.

Great Place to Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser for hele landet på tvers av bransjer og sektorer (Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet). Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. På denne basis kårer Great Place to Work Institute, Norges Beste Arbeidsplasser. Kåringen er basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til alle som kartlegges.

Lang reise

Anita Ueland, Lindabs stolte HR & Quality Manager forteller om reisen Lindab har gjort.
«Vi startet vårt samarbeid Great Place to Work i 2019. Etter svarresultater fra første Trust Index og veldig god gjennomgang med Catarina fra Great Place to Work startet det virkelige arbeidet.

Vi hadde før undersøkelsen startet arbeidet med prestasjonskultur, men fikk tydelige tilbakemeldinger via Trust Index at mellomlederen har en veldig viktig rolle om vi skal klare å nå helt ut. Vi startet opp med ukentlige mellomledermøter hvor kultur og trening i trygge rammer var i fokus. Dette ble igjen videreført fra mellomleder og ut til alle ansatte gjennom avdelingsmøter.

Trust Index 2020 viste en formidabel forbedring og vi ble sertifisert, noe vi er ekstremt stolte og glade for, men den viste oss og hva vi bør fortsette å jobbe med. 

Trening med mellomlederne er tatt et steg videre og nå gjennomføres det prestasjonssamtaler med alle ansatte en gang pr måned. Dette er medarbeiders samtale hvor fokus er på aktivitetene som ligger bak de gode resultatene. Medarbeider beslutter med støtte fra leder sine aktiviteter som vedkommende skal jobbe med. Man ser på utviklingsønsker/-muligheter til den enkelte og legger en plan for det. I tillegg har ledelse og salg gjennomført et ledertreningsprogram med Bjørge Stensbøl.

Trust Index 2021 resultat viste enda en forbedring, noe som er fantastisk bra, og som gjorde at vi nå med stolthet kan si at vi er en av Norges Beste Arbeidsplasser.

Dette er et felles løft og hadde ikke skjedd uten alle de fantastiske medarbeiderne våre, og det slutter ikke her. Vi jobber alle videre for sammen å skape en enda bedre arbeidsplass!»
avslutter Anita Ueland.

«Jeg vil bare gratulere så mye til Lindab Norge med den fantastiske milesteinen. Jeg vet de har jobbet iherdig med å skape en god prestasjonskultur og fokus på de rette tingene som skaper en god kultur i bedriften, og jeg er stolt av å være en leder for denne.» sier Joakim Lönnberg, Region Manager North Europe.

Hva måles?

Great Place to Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser for hele landet på tvers av bransjer og sektorer (Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet). Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. På denne basis kårer Great Place to Work Institute, Norges Beste Arbeidsplasser. Kåringen er basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til alle som kartlegges.

Great Place to Work Institute analysert over fem hundre virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Den mest omfattende datainnsamling og analyse gjort av norske arbeidsplasser det siste året er underlaget for den 19. årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser.

«Vi gratulerer alle Norges Beste Arbeidsplasser og alle deres medarbeidere. Vi har alle blitt satt på prøve de siste årene. De beste har brukt Covid perioden godt, utnyttet muligheter og står enda bedre rustet for fremtiden. I en tid som det vi står i nå, er det spesielt hyggelig å løfte frem alle suksesshistoriene og de gode forbildene» sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.

Kategori 50-199 ansatte

1 FotoWare
2 Dfind Consulting
3 Geodata
4 Precis Digital
5 Amnesty International
6 Axactor
7 Trygg Trafikk
8 Profitbase & PBC
9 Fana Sparebank
10 Brekke og Strand Akustikk
11 Fixel Holding
12 Selvaag Bolig
13 Hedin Performance Cars
14 Eiendomsmegler 1 Innlandet
15 Talkmore
16 Element Logic
17 BoligPartner
18 Kreftforeningen
19 Bakke
20 Lindab

Om Norges Beste Arbeidsplasser

Årlig publiserer Great Place to Work Institute - Norges Beste Arbeidsplasser. Great Place to Work Insitute undersøker medarbeidernes opplevelser av arbeidsplassen på tvers av organisasjonen, uavhengig av hvem de er eller hva de gjør. Analysen er grundig. Alle medarbeidere besvarer 60 spørsmål som dekker sentrale forhold på arbeidsplassen. Verdens mest anvendte organisasjonsundersøkelse.

For å bli vurdert må bedrifter ha minst 20 ansatte. Alle norske virksomheter med 20 eller flere ansatte kan bli vurdert. Det kreves at undersøkelsen har nok respondenter for å oppnå et 95% konfidensnivå med under 5% feilmargin. Kåringen er ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter. Dette sikres gjennom representative nasjonale undersøkelser, Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet. Great Place to Work kårer så de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 - 499 medarbeidere, 50 - 199 medarbeidere og 20-49 medarbeidere. Siden 1998 har Great Place to Work undersøkelsen blitt gjennomført internasjonalt. Årlig analyseres data fra over 11 millioner medarbeidere, i over 10.000 virksomheter på fem kontinenter.

Om Great Place to Work®

Great Place to Work er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Vårt perspektiv er utviklet gjennom å lære av fantastiske ledere, gjennom å kartlegge millioner av medarbeidere og undersøke praksisen til tusenvis av gode arbeidsplasser verden over. Vi samler kontinuerlig innsikt fra organisasjoner fra alle bransjer og sektorer. Vårt formål er å hjelpe organisasjoner med å bygge og opprettholde en sterk tillitskultur.